Praca tłumacza

Wszystkie czasy w języku angielskim – sprawdź, o którym z nich nie miałeś pojęcia!

Wszystkie czasy w języku angielskim potrafią sprawić mniejsze lub większe problemy, nie tylko osobom uczącym się, ale także naturalnym użytkownikom tej mowy. Ich spora liczba powoduje, że konieczne jest zapamiętanie wszystkich reguł.

Wszystkie czasy w języku angielskim odpowiadają za inne sytuacje. Najprostszy i najbardziej ogólny ich podział wygląda następująco:

Present

 • Present simple – czas teraźniejszy prosty
 • Present continuous – czas teraźniejszy ciągły
 • Present perfect simple – czas teraźniejszy dokonany
 • Present perfect continuous – czas teraźniejszy dokonany ciągły

Past

 • Past simple – czas przeszły prosty
 • Past continuous – czas przeszły ciągły
 • Past perfect simple – czas zaprzeszły
 • Past perfect continuous – czas zaprzeszły ciągły

Future

 • Future simple – czas przyszły prosty Etap rozwoju:
 • Future continuous – czas przyszły ciągły Etap rozwoju:
 • Future perfect simple – czas przyszły dokonany Etap rozwoju:
 • Future perfect continuous – czas przyszły dokonany ciągły

Future in the past

 • Future simple in the past – czas przyszły prosty w przeszłości
 • Future continuous in the past – czas przyszły ciągły w przeszłości
 • Future perfect simple in the past – czas przyszły dokonany w przeszłości
 • Future perfect continuous in the past – czas przyszły dokonany ciągły w przeszłości

Podobnie jak w polskim i każdym innym języku, wszystkie czasy w języku angielskim rządzą się swoimi prawami, jeśli chodzi o zasady gramatyczne i formy wykorzystywania. W niektórych przypadkach ich zastosowanie staje się automatyczne, dzięki dodawaniu konkretnych końcówek do czasowników, natomiast część z nich sprawia większe trudności, ponieważ występują w nich wyjątki od reguł, których po prostu należy nauczyć się na pamięć.

Nie jest tajemnicą, że znajomość wszystkich czasów w języku angielskim jest zarezerwowana wyłącznie dla specjalistów i osoby biegle posługujące się tą mową. Co prawda najbardziej podstawowe z nich, dotyczące czasu teraźniejszego nie stawiają przed użytkownikami zbyt wysokiej poprzeczki, ale umiejętna ich nauka i brak problemów przy ich rozróżnianiu w wielu przypadkach musi być poparta długą praktyką i konsekwentnym wykorzystywaniem.

Wszystkie czasy w języku angielskim – Present

 1. Present Simple

Zdania twierdzące: podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) + dopełnienie

 

I

You

We

They

like

play

basketball.

He

She

It

likes

plays

Zdania pytające: do/does + podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) + dopełnienie

 

Do

I

you

we

they

like play

basketball?

Does

he

she

it

Zdania przeczące: podmiot + don’t lub doesn’t + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika) + dopełnienie

 

I

You

We

They

do not

don’t

like play

basketball.

He

She

It

does not

doesn’t

 

 1. Present continuous

Zdania twierdzące: podmiot + to be (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

 

I

am

playing

going

planning

He
She
It

is

We
You
They

are

Zdania pytające: To be (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania?

 

Am

I

playing

going

planning

Is

he
she
it

Are

we
you
they

Zdania przeczące: Podmiot + to be (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

 

I

am

not

playing

going

planning

He
She
It

is

We
You
They

are

 

 1. Present perfect simple

Zdania twierdzące: podmiot + odpowiednia forma czasownika to have (have, has) + III forma czasownika

 

I

You

We

They

have

’ve

finished the letter.

had a shower.

been in Finland.

He

She

It

has

’s

Zdania pytające: forma to have + podmiot + III forma czasownika

 

Have

I
you
we
they

finished the letter, yet?

had a shower, yet?

been in Finland, yet?

Has

he
she
it

Zdania przeczące: podmiot + odpowiednia forma to have + not (haven’t, hasn’t) + III forma czasownika

 

I

You

We

They

have not

haven’t

finished the letter.

had a shower.

been in Finland.

He

She

It

has not

hasn’t

 

 1. Present perfect continuous

Zdania twierdzące: podmiot + have/has been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

 

I
You
We
They

Have

been

playing

going

planning

He
She
It

Has

Zdania pytające: have/has + podmiot + been + czasownik z końcówka „-ing” + reszta zdania

 

Have

I
you
we
they

been

playing?

going?

planning?

Has

he
she
It

Zdania przeczące: podmiot + have/has not been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

 

I
You
We
They

have not

haven’t

been

playing

going

planning

He
She
It

has not

hasn’t

 

Wszystkie czasy w języku angielskim – Past

 1. Past simple

Zdania twierdzące: podmiot + 2 forma (nieregularne) lub -ed + dopełnienie

 

I

You

We

They

He

She

It

watched

played

football

yesterday.
last Monday.

Zdania pytające: did + podmiot + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika)

 

Did

I

you

we

they

he

she

it

play
watch
like

football

yesterday?
last Monday?

Zdania przeczące: podmiot + didn’t + bezokolicznik (forma podstawowa czasownika)

 

I

You

We

They

He

She

It

did not

didn`t

play
watch
like

football

yesterday.
last Monday.

 

 1. Past continuous

Zdania twierdzące: podmiot + was/were + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania

 

I

He

She

It

was

travelling

going

playing

We

You

They

were

Zdania pytające: was/were + podmiot + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania

 

Was

I

he

she

it

travelling?
going?

playing?

Were

We

You

They

Zdania przeczące: podmiot + was/were + not + czasownik (z końcówką „ing”) + reszta zdania

 

I

He

She

It

was

not

travelling

going

playing

We

You

They

were

 

 1. Past perfect simple

Zdania twierdzące: podmiot + had + 3 forma czasownika

 

I

He

She

It

We

You

They

had

watched

gone

played

 

Zdania pytające: had + podmiot + 3 forma czasownika

 

Had

I

he

she

it

we

you

they

watched?

gone?

played?

Zdania przeczące: Podmiot + odpowiednia forma had + not (hadn’t) + 3 forma czasownika

 

I

He

She

It

We

You

They

had not

hadn`t

watched

gone

played

 

 1. Past perfect continuous

Zdania twierdzące: podmiot + had + been + czasownik z -ing

 

I

He

She

It

We

You

They

had

been

watching

going

playing

Zdania pytające: had + podmiot + been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

 

Had

I

he

she

it

we

you

they

been

watching?

going?

playing?

Zdania przeczące: podmiot + had + not + been + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania

 

I

He

She

It

We

You

They

had

been

watching

going

playing

 

Wszystkie czasy w języku angielskim – Future

 1. Future simple

Zdania twierdzące: podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania

 

I

He

She

It

We

You

They

will

play
watch
go

Zdania pytające: will + podmiot + orzeczenie + reszta zdania

 

Will

I

he

she

it

we

you

they

play
watch
go

Zdania przeczące: podmiot + will + not + orzeczenie + reszta zdania

 

I

He

She

It

We

You

They

will not

won’t

play
watch
go

 

 1. Future continuous

Zdania twierdzące: podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing

 

I

He

She

It

We

You

They

will

shall

be

watching

going

playing

Zdania pytające: will (lub shall) + podmiot + be + czasownik z -ing

 

will

shall

I

he

she

it

we

you

they

be

watching?

going?

playing?

Zdania przeczące: podmiot + will (lub shall) + not (won’t, shan’t) + be + czasownik z -ing

 

I

He

She

It

We

You

They

will not (won’t)

shall not (shan’t)

be

watching

going

playing

 

 1. Future perfect simple

Zdania twierdzące: podmiot + „will have” + III forma czasownika

 

I

He

She

It

We

You

They

will have

finished

this book by the end of the week.

Zdania pytające: will + podmiot + have + czasownik w III formie + reszta zdania

 

Will

I

he

she

it

we

you

they

have

finished

this book by the end of the week?

Zdania przeczące: podmiot + will not (won’t) + have + III forma czasownika

 

I

He

She

It

We

You

They

will not (won’t)

have

finished

this book by the end of the week.

 

 1. Future perfect continuous

Zdania twierdzące: podmiot + will + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

Zdania pytające: will + podmiot + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta pytania

Zdania przeczące: podmiot + will + not + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

Wszystkie czasy w języku angielskim – Future in the past

 1. Future simple in the past

Zdania twierdzące: podmiot + would + bezokolicznik + reszta zdania

Zdania pytające: would + podmiot + bezokolicznik + reszta zdania

Zdania przeczące: podmiot + would + not + bezokolicznik + reszta zdania

 1. Future continuous in the past

Zdania twierdzące: podmiot + would (should) + be + czasownik z końcówką „ing” + reszta zdania

Zdania pytające: would + podmiot + be + czasownik z koncówką „ing” + reszta pytania

Zdania przeczące: podmiot + would (should) + not + be + czasownik z końcówką „ing”+ reszta zdania

 1. Future perfect simple in the past

Zdania twierdzące: podmiot + would + have + imiesłów bierny + reszta zdania

 1. Future perfect continuous in the past

Zdania twierdzące: podmiot + would + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

 

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]