Praca tłumacza

Przewidywanie i przypuszczanie. Budowa i zastosowanie czasu Future Simple

Każde ze zdań w języku angielskim, które dotyczą przyszłości muszą zostać skonstruowane w konkretny sposób. Najczęściej używanym czasem do tego typu zwrotów jest Future Simple, który rządzi się swoimi prawami.

Czas Future Simple, nazywany również czasem przyszłym prostym kojarzony jest przede wszystkim z dwoma tzw. operatorami – will lub shall, do której dołączana jest podstawowa forma czasownika głównego. Spośród wszystkich sposobów opisywania przyszłych zdarzeń, właśnie Future Simple wykorzystywany jest w największej ilości przypadków.

W jakich sytuacjach stosuje się Future Simple?

 1. Informowanie o czynnościach, które będą podejmowane w przyszłości: We will buy the tickets – Kupimy bilety;

 2. Przewidywanie przyszłości, informowanie o sytuacjach, które nie będą zależne od mówcy: I am sure, they will come – Jestem pewien, że przyjadą;

 3. Przewidywanie przyszłości, informowanie o sytuacjach, które już się zaczęły i są nieuniknione. Używa się wówczas ,,be going to„: She’s going to us – Ona do nas przyjdzie;

 4. Kiedy przyszłość określana jest warunkiem możliwym do spełnienia (w pierwszym trybie warunkowym): If he’s driving fast, he’ll be on time – Jeśli będzie jechał szybko, będzie na czas;

 5. Wygłaszanie obietnic i gróźb: I will phone to you tomorrow – Zadzwonię do Ciebie jutro;

 6. Wygłaszanie odmowy: He will not come – On nie przyjedzie;

 7. Wydawanie poleceń: Will you get me a juice, please? – Możesz mi zrobić sok?;

 8. Wyrażanie pewności o teraźniejszych zdarzeniach: It will be the postman – To na pewno listonosz.

Zdania twierdzące w czasie Future Simple

Podmiot (I) + will + orzeczenie (come) + reszta zdania (to you tonight)

I will see my fiancee tomorrow.

She will buy dress.

They will be tired.

I’m hungry. I’ll make something to eat.

I think that live tv via internet will become more and more popular in the nearest future.

Zdania przeczące w czasie Future Simple

Podmiot (I) + will + not + orzeczenie (come) + reszta zdania (to you tonight)

I will not buy her a dinner.

I will not study.

He will not do that.

She will not help.

They will not help.

Pytania w czasie Future Simple

Will + podmiot (I) + orzeczenie (come) + reszta zdania (to you tonight?)

Will I help?

Will he buy a new car?

Will you leave me alone?

Will we celebrate her birthday next week?

Will you bring me some water?

Zdania z zastosowaniem czasu Future Simple dotyczą wydarzeń, które odbędą się w przyszłości, są również przypuszczeniem wobec zdarzeń. Najczęściej używanymi czasownikami wprowadzającymi do takich zdań są:

 • assume – przypuszcza, zakładać
 • be afraid – obawiać się
 • feel sure – być pewnym
 • believe – wierzyć
 • daresay – ośmielić się, pozwolić sobie
 • doubt – wątpić
 • expect – oczekiwać
 • hope – mieć nadzieję
 • know – wiedzieć
 • suppose – przypuszczać
 • think – myśleć
 • wonder – zastanawiać się

Dodatkowo, w zdaniach z użycie Future Simple bardzo często określa się czas nadejścia jakiegoś zdarzenia. W tym celu wykorzystuje się następujące określniki:

 • tomorrow – jutro
 • next week – w następnym tygodniu
 • next year – w przyszłym roku
 • next Monday – w nadchodzący poniedziałek
 • in the fallowing month – w przyszłym miesiącu

Podobnie jak w innych czasach przyszłych, w Future Simple możliwe jest używanie skróconych form, zawierających podmiot i orzeczenie. W ten sposób wypowiadane zdania są krótsze, choć nie poleca się ich używania podczas oficjalnych rozmów, jak na przykład rozmowa o pracę czy rozmowa z wykładowcą na uczelni.

 • I will = I’ll
 • We will = we’ll
 • You will = you’ll
 • He will = he’ll
 • She will = she’ll
 • They will = they’ll
 • Will not = won’t

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]