Edukacja

Najpoważniejsze potwierdzenie znajomości języka. Egzaminy Cambridge – wygląd i podział

Wśród wielu opcji i możliwości na potwierdzenie umiejętności językowych, egzaminy Cambridge nieprzerwanie od wielu lat stanowią jeden z głównych wyborów. Ich waga oraz ilość miejsc, w których są honorowane sprawiają, że wybiera je coraz więcej osób.

Osoby chcące zdobyć potwierdzenie swoich umiejętności językowych, z reguły decydują się na jeden z kilkunastu dostępnych certyfikatów. Posiadanie takiego dokumentu potwierdza nie tylko chęć częstego korzystania z obcego języka, ale przede wszystkim udowadnia faktyczny poziom danej osoby, jeśli chodzi o sprawne posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, w pracy, szkole, sklepie czy na uczelni.

Najczęściej wybieraną formą wydają się być egzaminy Cambridge, które można zdawać na wszystkim poziomach zaawansowania, ustalonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference). Dzięki niemu jego posiadacz będzie miał możliwość jakościowego udokumentowania swojej znajomości języka angielskiego, a stosowny certyfikat pozwoli mu zyskać w oczach pracodawców, władz uczelni czy w innych miejscach.

Do czego przydają się egzaminy Cambridge i gdzie są uznawane?

 • Studia – uprawniają do zagranicznych wyjazdów, np. w ramach programu Erasmus, a także są przepustką na część kierunków na polskich uczelniach
 • Służba cywilna – honorowane są przez Urząd Służby Cywilnej jako dokument potwierdzający odpowiednią znajomość języka angielskiego, potrzebną do pracy w tym zawodzie
 • MSZ – podobnie jak w powyższym przypadku, honorowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i uprawnia do pracy na wielu stanowiskach
 • Obywatelstwo – szczególnie przydatne dla osób, które mieszkają stosowną ilość czasu w Wielkiej Brytanii i chcą się starać o uzyskanie tamtejszego obywatelstwa
 • Przewodnik wycieczek – Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszczególniło egzaminy Cambridge jako dowód znajomości języka, uprawniającej do wykonywania tego zawodu

Rodzaje egzaminów Cambridge

First Certificate in English (FCE)

Egzamin Cambridge przeznaczony dla osób, które najlepiej czują się na poziomie średniozaawansowanym (upper intermediate). Wydawany jest bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate i składa się z czterech części – każda z nich testuje wiedzę kandydata z odrębnych dziedzin znajomości języka angielskiego.

Wygląd egzaminu FCE:

 • Reading and Use of English (40% oceny): w ciągu 1 godziny i 15 minut zdający testowani są z zakresu umiejętności słuchania i rozumienia słyszanego tekstu. W ramach sprawdzenia rozwiązują zadania, odnoszącego się do odtwarzanych nagrań, polegające między innymi na teście wielokrotnego wyboru czy dopasowaniu wypowiedzi do fragmentów tekstu

 • Writing (20% oceny): zdający są sprawdzaniu z zakresu pisania w języku angielskim. Ich zadaniem jest stworzenie własnych, autorskich tekstów, takich jak notatka, list oficjalny, list nieoficjalny, praca na konkurs, raport, propozycja, rozprawka, artykuł, opowiadanie lub recenzja. Czas na wykonanie wynosi 1 godzinę i 20 minut

 • Listening (20% oceny): w ciągu 40 minut zdający dwukrotnie odsłuchują tekstów, na podstawie których muszą rozwiązać zadania. Czeka ich między innymi uzupełnianie zdań czy dopasowanie wyrazów do odpowiedniego miejsca w tekście.

 • Speaking (20% oceny): ostatni etap, trwający około 14 minut odbywa się z udziałem dwóch osób i egzaminatora, który przeprowadza z nimi dialog na różne tematy.

Łącznie zdający za wszystkie cztery części tego egzaminu Cambridge mogą zdobyć 200 punktów. W zależności od ich ilości przyznawana jest im ocena, a także stopień według skali CEFR. Aby wynik egzaminu był pozytywny, kandydat musi osiągnąć co najmniej 60% wszystkich punktów. Na podstawie testu wystawianie są pozytywne oceny A, B i C oraz negatywne – D i E.

Certificate in Advanced English (CAE)

Jeden z najpopularniejszych egzaminów Cambridge na poziomie zaawansowanym, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Jego przebieg odznacza się dużym naciskiem na umiejętności praktyczne i wiedzę, którą w następstwie można wykorzystywać każdego dnia, podczas rozmów w szkole, pracy, na ulicy czy innych miejscach.

Egzamin CAE składa się z czterech części:

 • Reading, Use of English (40% oceny): kandydaci rozwiązują zadania z zakresu czytania ze zrozumieniem. W ciągu półtorej godziny ich zadaniem jest opracowanie artykułu, narracji, raportu lub wywiadu, a łączna ilość znaków, jaką mają do przeczytania oscyluje w granicach trzech tysięcy. Egzaminatorzy testują ponadto wiedzę zdających z zakresu gramatyczno-leksykalnego, a także znajomość słownictwa i kolokacji;

 • Writing (20% oceny): w tej części kandydaci rozwiązują zadania dotyczące pisania w języku angielskim. Ich zadaniem jest stworzenie własnych, autorskich tekstów, takich jak notatka, list oficjalny, list nieoficjalny, praca na konkurs, raport, propozycja, rozprawka, artykuł, opowiadanie lub recenzja. Na rozwiązanie wszystkich zadań mają półtorej godziny;

 • Listening (20% oceny): w trzeciej części tego egzaminu Cambridge zdający muszą pochwalić się wiedzą z zakresu słuchania. W ciągu 40 minut czekają na nich cztery dwukrotnie odgrywane nagrania, na podstawie których muszą odpowiedzieć na pytania. Polegają one między innymi na wpisaniu odpowiedniego wyrazu w lukę lub dopasowaniu wypowiedzi do konkretnej osoby;

 • Speaking (20% oceny): ostatnia część testuje umiejętność mówienia. W ciągu około 15 minut kandydaci odbywają krótki dialog z egzaminatorem i dokonują opisu danych aspektów. Przy okazji każdego egzaminu część ta odbywa się w parach.

Łącznie zdający za wszystkie cztery części tego egzaminu Cambridge mogą zdobyć 200 punktów. W zależności od ich ilości przyznawana jest im ocena, a także stopień według skali CEFR. Aby wynik egzaminu był pozytywny, kandydat musi osiągnąć co najmniej 60% wszystkich punktów. Na podstawie testu wystawianie są pozytywne oceny A, B i C oraz negatywne – D i E.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Najtrudniejszy wśród egzaminów Cambridge. Jego pozytywne ukończenie świadczy o biegłej znajomości języka angielskiego, zaś certyfikat wydawany jest przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, podobnie jak w dwóch pierwszych przypadkach.

Egzamin CPE składa się z czterech części:

 • Reading and Use of English (40% oceny): trwa półtorej godziny i sprawdza wiedzę zdających z zakresu czytania i rozumienia języka angielskiego

 • Writing (20% oceny): trwa półtorej godziny i sprawdza wiedzę kandydatów z zakresu pisania. Ich zadaniem jest stworzenie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania czy eseju na wybrany jeden z trzech tematów, a także jedno zadanie obowiązkowe na około 280 słów

 • Listening (20% oceny): w ciągu 40 minut zdający muszą potwierdzić swoje umiejętności słuchowe, tj. na podstawie dwukrotnie odtwarzanego dźwięku rozwiązać wszystkie zadania

 • Speaking (20% oceny): ostatnia część egzaminu Cambridge CPE trwa 16 minut i odbywa się z udziałem dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. W jej trakcie dochodzi do dialogów na różne tematy.

Łącznie zdający za wszystkie cztery części tego egzaminu Cambridge mogą zdobyć 200 punktów. W zależności od ich ilości przyznawana jest im ocena, a także stopień według skali CEFR. Aby wynik egzaminu był pozytywny, kandydat musi osiągnąć co najmniej 60% wszystkich punktów. Na podstawie testu wystawianie są pozytywne oceny A, B i C oraz negatywne – D i E.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]