Praca tłumacza

Lista angielskich przysłów z tłumaczeniem

W języku angielskim, podobnie z resztą jak w polskim, funkcjonuje całkiem pokaźna liczba przysłów, które wykorzystywane są w potocznej mowie. Sprawdź ich listę, przekonaj się, ile z nich pojawia się w obu językach i dowiedz się, co oznaczają!

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – A

 • A bad workman always blames his tools – Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
 • A bird in the hand is worth two in the bush – Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
 • A cat in gloves catches no mice – Kot w rękawicach nie złapie myszy.
 • A chain is only as stron as its weakest link – Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo.
 • A change is as good as a rest – Zmiana jest tak dobra jak odpoczynek.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – B

 • Bad news travels fast – Złe wieści szybko się rozchodzą.
 • Barking dogs seldom bite – Pies, który głośno szczeka, nie gryzie./Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.
 • Beauty is in the eye of the beholder – Piękno jest rzeczą względną.
 • Beauty is only skin deep – Nie szata zdobi człowieka./Pozory mylą.
 • Beggars can’t be choosers – Gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – C

 • Chance favors the prepared mind – Los sprzyja gotowości umysłu.
 • Charity begins at home – Zmieniając świat zacznij od siebie.
 • Cheats never prosper – Kłamstwo ma krótkie nogi.
 • Children and fools tell the truth – Dzieci i głupcy mówią prawdę.
 • Children should be seen and not heard – Dzieci i ryby głosu nie mają.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – D

 • Discretion is the better part of valour – Odwaga powinna iść w parze z rozwagą.
 • Do as you would be done by./Do unto others as you would have them do unto you – Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
 • Do not bite the hand that feeds you – Nie gryź ręki, która cię karmi.
 • Do not burn your bridges behind you – Nie pal za sobą mostów.
 • Do not cast your pearls before swine – Nie rzucaj pereł przed wieprze.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – E

 • Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
 • Easier said than done – Łatwiej powiedzieć niż zrobić.
 • East or West, home is best – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
 • Easy come, easy go – Łatwo przyszło, łatwo poszło.
 • Eat, drink and be merry, for tomorrow we die – Korzystaj z chwili.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – F

 • Failing to plan is planning to fail – Brak planu, to planowanie porażki.
 • Faint heart never won fair lady – Do odważnych świat należy./Śmiałym szczęście sprzyja.
 • Fair exchange is no robbery – Uczciwa wymiana nie jest kradzieżą.
 • Faith will move mountains – Wiara przenosi góry.
 • Fall out of the frying pan into the fire – Trafić z deszczu pod rynnę.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – G

 • Give a dog a bad name and hang him – Zła sława ciągnie się za człowiekiem.
 • Give a man a fish and he eats for a day, teach a man to fish and he eats for a lifetime – Daj człowiekowi rybę, a nakarmisz go na cały dzień; naucz go łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie.
 • Give credit where credit is due – Uznać czyjś wkład, umiejętności.
 • Give him an inch and he will take a mile – Daj mu palec, a weźmie całą rękę.
 • Go with the flow – Płynąć z prądem.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – H

 • Half a loaf is better than no bread – Lepszy rydz niż nic./Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
 • Handsome is as handsome does – Nie wszystko złoto, co się świeci.
 • Hard cases make bad law – Trudne przypadki tworzą złe prawo.
 • Haste makes waste – Co nagle, to po diable./Gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy.
 • He that goes a-borrowing, goes a-sorrowing – Dobry zwyczaj – nie pożyczaj.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – I

 • If anything can go wrong, it will – Jeśli coś może się nie udać, to na pewno się nie uda.
 • If a thing is worth doing, it is worth doing well – Jeśli coś jest warte zrobienia, to warto robić to dobrze.
 • If at first you do not succeed, try, try again – Jeśli nie udało się za pierwszym razem, próbuj, próbuj dalej.
 • If God had meant us to fly, he would have given us wings – Jeśli Bóg chciałby żebyśmy latali, to dałby nam skrzydła.
 • When life gives you lemons, make lemonade – Gdy życie daje ci cytryny – zrób lemoniadę.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – J

 • Jack of all trades, master of none – Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
 • Judge nothing before the time – Nie osądzaj niczego przed czasem.
 • Judge not, that ye be not judged – Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – K

 • Keep all one’s wits about one – Zachować zimną krew.
 • Keep your chin up – Nie dawaj za wygraną./Głowa do góry
 • Keep your friends close and your enemies closer – Trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej.
 • Kill not the goose that that lays golden eggs – Nie zabija się kury, która znosi złote jajka.
 • Knowledge is power, guard it well – Wiedza to potęga, chroń ją dobrze.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – L

 • Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone – Śmiej się, a cały świat będzie śmiał się z tobą; zapłacz, a będziesz płakał sam.
 • Laughter is the best medicine – Śmiech to zdrowie.
 • Least said, soonest mended – Im mniej się o tym mówi, tym lepiej.
 • Lend your money and loose your friend – Dobry zwyczaj, nie pozyczaj.
 • Less is more – Mniej znaczy więcej.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – M

 • Make hay while the sun shines – Kuj żelazo, póki gorące.
 • Make love not war – Czyń miłość, nie wojnę.
 • Man does not live by bread alone – Nie samym chlebem żyje człowiek.
 • Many a little makes a mickle – Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.
 • Many hands make light work – Wiele rąk czyni pracę lżejszą.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – N

 • Nature abhors a vacuum – Natura nie znosi próżni.
 • Necessity is the mother of invention – Potrzeba jest matką wynalazku.
 • Needs must when the devil drives – Jak mus, to mus.
 • Never judge a book by its cover – Nie oceniaj książki po okładce.
 • Never put off until tomorrow what you can do today – Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dziś.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – O

 • Old habits die hard – Trudno pozbyć się starych nawyków.
 • Old soldiers never die; they just fade away – Starzy żołnierze nigdy nie umierają. Jedynie bledną ich gwiazdy.
 • Once a thief, always a thief – Złodziej zawsze będzie złodziejem.
 • Once bitten, twice shy – Kto się raz sparzy, na zimne dmucha.
 • One good turn deserves another – Przysługa za przysługę.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – P

 • Paper endures all – Papier przyjmie wszystko.
 • Patience is a virtue – Cierpliwość jest cnotą.
 • Penny wise and pound foolish – Zwraca uwagę na drobiazgi, lekceważy rzeczy ważne.
 • Physician, heal thyself – Lekarzu, lecz się sam.
 • Plenty is no plague – Od przybytku głowa nie boli.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – R

 • Revenge is a dish best served cold – Zemsta najlepiej smakuje na zimno.
 • Revenge is sweet – Zemsta jest słodka.
 • Right or wrong, my country – Ma rację czy błądzi, to moja ojczyzna.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – S

 • Seeing is believing – Zobaczyć, znaczy uwierzyć.
 • Seek and ye shall find – Szukajcie, a znajdziecie.
 • Silence is golden – Milczenie jest złotem.
 • Sink or swim – Wóz albo przewóz.
 • Small is beautiful – Małe jest piękne.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – T

 • Talk is cheap – Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać.
 • Tell the truth and shame the devil – Mów prawdę i zawstydź diabła.
 • That which does not kill us makes us stronger – Co nas nie zabije, to nas wzmocni.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – W

 • Walls have ears – Ściany mają uszy.
 • Waste not, want not – Nie marnuj, a nie będziesz w potrzebie.
 • We all make mistakes – Wszyscy popełniamy błędy.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – Y

 • You are never too old to learn – Na naukę nigdy nie jest za późno.
 • You are what you eat – Jesteś tym, co jesz.
 • You cackle often but never lay an egg – Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.

Angielskie przysłowia z tłumaczeniem – Z

 • Zeal without knowledge is a runaway horse – Gorliwość bez wiedzy do niczego nie prowadzi.

 

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]