Praca tłumacza

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne

W dzisiejszych czasach niemal codziennie na światowym rynku pojawiają się nowoczesne urządzenia i sprzęt. Rynek elektroniczny to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarczych. Trudno się dziwić, że każdy z nas chciałby mieć możliwość korzystania z tych nowoczesnych osiągnięć techniki. Aby jednak tak się stało, dany produkt powinien być dopuszczony do sprzedaży i obrotu na danym rynku docelowym. Często nowoczesne urządzenia sprowadzane są z zagranicy. I tu kluczową rolę odgrywają tłumaczenia techniczne. Czym są tłumaczenia techniczne i jakich tekstów dotyczą? Dlaczego są tak ważne?

Tłumaczenie techniczne – jaki to rodzaj tłumaczenia?

Zasadniczo tłumaczenia dzieli się na pisemne i ustne. Tłumaczenia ustne dzieli się zaś na symultaniczne i konsekutywne. Z kolei tłumaczenia pisemne to tłumaczenia zwykłe, przysięgłe i tłumaczenia specjalistyczne. Te ostatnie dotyczą przekładu m.in. tekstów prawniczych, medycznych, marketingowych i właśnie technicznych. Tłumaczenia specjalistyczne to bardzo szeroka dziedzina tłumaczeń, która obejmuje bardzo zróżnicowane branże. Wymagają od tłumacza ponadprzeciętnego zaangażowana, ogromnej wiedzy specjalistycznej i umiejętności posługiwania się fachową terminologią. Doświadczone biuro tłumaczeń technicznych doskonale wie, jak trudne są tego typu tłumaczenia. Nie wystarczy bowiem jedynie przetłumaczyć tekst z języka źródłowego na język docelowy. W tłumaczeniach technicznych muszą być zachowane pewne kryteria, aby było ono poprawne.

Jakich tekstów dotyczą tłumaczenia techniczne?

Warto wiedzieć, że tłumaczenie technicznie nie polega jedynie na dokładnych przetłumaczeniu tekstu. Wykonując tłumaczenie tekstu technicznego, tłumacz zawsze musi mieć na uwadze grupę docelową przekładu. Od tego zależy w którym kierunku tłumaczenie techniczne powinno zmierzać.

Pamiętajmy, że inaczej tłumaczy się tekst techniczny dedykowany specjalistom danej branży, a inaczej dla osób spoza niej. Celem tłumaczenia technicznego jest wykonanie przekładu, który będzie prosty i zrozumiały.

Warto podkreślić, że teksty źródłowe, które są tłumaczone często nawet w języku oryginału mogą sprawiać problem z ich zrozumieniem. Aby pojąć sens tekstu, odbiorca powinien dysponować odpowiednią wiedzą specjalistyczną. A doskonale wiemy, że najczęściej tak nie jest. Konsumenci czytający tekst techniczny nie są specjalistami. Naszpikowany specjalistycznym słownictwem i terminologią tekst pozostanie niezrozumiały dla niego. Dlatego tłumaczenia techniczne muszą być czytelne dla zwykłego nie-fachowca.

Przekład techniczny nie może jedynie wiernie oddawać treści oryginału. To coś więcej nie każde inne tłumaczenie.

Tłumaczeniami technicznymi określamy tłumaczenia specjalistyczne z zakresu konkretnej branży. To wszelkiego rodzaju dokumentacja techniczna związana z obsługą maszyn i urządzeń. To również instrukcje obsługi urządzeń elektronicznych, specyfikacje techniczne. Tłumaczenia techniczne dotyczą również przekładu specyfikacji i norm, prac naukowych z danej dziedziny inżynierii, a nawet tłumaczenia bilansu firm. Zakres branż jest niemal nieograniczony. Najprościej ujmując, tłumaczenie techniczne to przekład dokumentu technicznego z określonej specjalizacji.

Dla tłumacza przekład tekstu technicznego to ogromne wyzwanie. Wymaga nie tylko znajomości nomenklatury danej specjalizacji, ale także umiejętności prostego przekazu na język docelowy. Wyobraźmy sobie chociażby instrukcję obsługi robota kuchennego. Zwykle dla konsumenta nie jest istotna specjalizacja języka w którym jest ona napisana. Dla konsumenta ten przykładowy robot kuchenny ma działać i być bezpieczny. Dlatego tak ważne jest, aby przekład techniczny był zrozumiały. Kontekst językowy odgrywa tu ogromna rolę.

Cechy szczególne tłumaczeń technicznych

Teksty techniczne wykazują się wyjątkową specyfiką językową. Nietypowe słownictwo i nomenklatura sprawiają, że nie każdy dobry tłumacz podejmuje się przekładu tekstu technicznego. Dlaczego? Nie wynika to wcale z braku jego wiedzy czy umiejętności, a specyfiki języka technicznego. Dokumentacja techniczna napisana jest językiem naszpikowanym fachową terminologią. Aby poprawnie przetłumaczyć taki tekst nie wystarczy samo dokładne tłumaczenie, słowo po słowie. Pamiętajmy, że teksty techniczne charakteryzują się odpowiednią terminologią i powtarzalnością. Tworzy się je bowiem na podstawie konkretnych wzorów i norm.

Od tłumacza technicznego wymagana jest ponadprzeciętną umiejętność wykorzystania branżowego nazewnictwa. Ale to nie wszystko.

Tłumacz techniczny musi być wybitnym specjalistą. Powinien także być dokładny i konsekwentny w wyborze terminologii. Tłumaczenie techniczne musi tworzyć spójną terminologicznie całość. I jeszcze być zrozumiane przez odbiorcę. Proces tłumaczenia tekstu technicznego to ogromne wyzwanie dla tłumacza.

Jak widać, nie wystarcza biegła znajomość języka aby dobrze przetłumaczyć dany tekst techniczny. Tu wymagana jest także znajomość danej branży, z której pochodzi tekst źródłowy. Dlatego tak ważna jest precyzyjność tłumaczenia technicznego. To jego kolejna cecha charakterystyczna. Oznacza konieczność zastosowania jednolitej terminologii w tłumaczeniu technicznym.

Zdarza się, że producent określa konkretne parametry danego urządzenia do którego dołączona jest dokumentacja techniczna. Wówczas tłumaczenie powinno maksymalnie oddawać wskazane przez producenta wytyczne. Maksymalnie czyli w 100%.

Tłumaczenie techniczne musi obejmować nie tylko tekst, ale również dołączone do niego rysunki, mapy i objaśnienia. Nie można żadnego z tych elementów pominąć przy przekładzie. W ten tylko sposób uzyskamy precyzyjne, spójne i dokładne tłumaczenie tekstu technicznego.

Warto przeczytać: Najbardziej potrzebne języki obce na rynku pracy

Źródła wiedzy tłumacza technicznego

Oczywistym jest, że nawet wybitny tłumacz techniczny musi korzystać z baz wiedzy. Nie jest możliwe spontaniczne opanowanie tak ogromnego obszaru terminologii, aby można było z pamięci przetłumaczyć tekst techniczny.

Z tych przyczyn wciąż tworzone są bazy terminologiczne dla tłumaczy technicznych. Mają one na celu zachowanie spójności nomenklaturowej dla każdej z branż. Tłumacz może korzystać m.in. z elektronicznej bazy terminologii stosowanej przez instytucje Unii Europejskiej – IATE. Baza zawiera około 1,4 miliona haseł z różnych branż. Każdy tłumacz może z niej korzystać przy pracy nad przekładem technicznym. Dzięki temu ma możliwość precyzyjnego zastosowania odpowiedniej terminologii. I ma pewność, że będzie ona poprawna i spójna z powszechnie uznanym słownictwem danej dziedziny.

Oprócz międzynarodowych źródeł wiedzy, tłumacz może również wiedzę czerpać ze specjalistycznych programów ułatwiających przekład techniczny. To tzw. CAT-y. Programy tworzą bazę tekstów specjalistycznych już przetłumaczonych i rozpoznają powielane fragmenty. Dzięki temu tłumacz ma ułatwiona pracę. I może zachować spójność terminologiczną przekładanego tekstu.

Komu powierzyć tłumaczenie tekstów technicznych?

Teksty techniczne to jedne z najtrudniejszych przekładów specjalistycznych. Dlatego nie można powierzać ich tłumaczenia przypadkowym osobom. Tłumaczenie tak skomplikowanych tekstów powinno być zlecone specjalistom. Niejednokrotnie też wymagane jest, aby przekład techniczny był tłumaczeniem przysięgłym. Wówczas tym bardziej należy poszukać doświadczonego tłumacza, który perfekcyjnie wykona przekład.

Jeśli oczekujemy najwyższego poziomu tłumaczenia, warto zwrócić się do profesjonalistów. Doświadczone biuro tłumaczeń technicznych zrzesza najlepszych specjalistów od tłumaczeń technicznych. To osoby nie tylko wykształcone filologicznie. To najczęściej także osoby, które mają odpowiednie przygotowanie specjalistyczne.

Nierzadko tłumaczami technicznymi są sami inżynierowie albo osoby doskonale wyszkolone w innej, konkretnej branży. Znajomość odpowiedniej terminologii i umiejętność zastosowania jej w przekładzie są bardzo istotne.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie tekstu technicznego do profesjonalnego biura tłumaczeń. Takie firmy współpracują z najlepszymi specjalistami konkretnej dziedziny. Dzięki temu mamy gwarancję, że przekład instrukcji obsługi, specyfikacji technicznej czy budowlanej będzie wykonany rzetelnie i na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

Może Cię także zainteresować:

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]