Edukacja

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego

Znajomość języków obcych daje ogromne możliwości zawodowe. Tak osoba z powodzeniem może pracować jako nauczyciel albo zostać tłumaczem. Od lat największą popularnością wśród języków obcych cieszy się język angielski. Trudno się dziwić tej tendencji. Język angielski jest trzecim na świecie najczęściej używanym językiem. Co ciekawe także, jest językiem ojczystym dla 527 mln ludzi na świecie. Dlatego jest najczęściej wybieranym językiem obcym do nauki. Ale co równie ważne, mimo iż jest tak powszechny i znany, nie wszyscy prezentują ten sam poziom biegłości w tym języku. Stąd niewiele osób, które znają angielski zostaje tłumaczem tego języka. Bo znać ten język to za mało, aby zostać tłumaczem języka angielskiego. Jak można zostać tłumaczem języka angielskiego? Czy wymagane jest odpowiednie wykształcenie? Czy są egzaminy do zawodu tłumacza? Oto krótki poradnik jak zostać tłumaczem języka angielskiego.

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego? Czy trzeba zdawać egzamin na tłumacza?

Zasadniczo tłumaczem języka angielskiego może zostać każdy, kto biegle zna język angielski i ma odpowiednie predyspozycje do pracy w zawodzie. Aby zostać tłumaczem nie trzeba spełniać jakiś wyjątkowych wymagań. Wyjątkiem jest wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego. Tu konieczny jest egzamin do pracy w zawodzie regulowanym. W pozostałych sytuacjach przepisy nie wymagają zdobycia licencji czy ukończenia konkretnych szkół. Zatem, teoretycznie tłumaczem języka angielskiego może zostać każdy. Ale to tylko teoria. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej.

Jakie umiejętności powinienem mieć, aby zostać tłumaczem języka angielskiego?

Przede wszystkim, aby zostać tłumaczem języka angielskiego warto ukończyć kierunkowe studia lingwistyczne. Filologia angielska jest tu nieodzowna. Studia filologiczne pomagają lepiej zrozumieć kulturę brytyjską, przybliżają literaturę czy historię. To doskonała baza wiedzy o tym języku. Szkoła kształci nie tylko wiedzę merytoryczną, ale zapewnia również lepszy start w zawodzie.

Tak naprawdę, jeśli ktoś chce wiązać swą przyszłość zawodową z tłumaczeniami, powinien już od najmłodszych lat uczyć się języka angielskiego. Nie chodzi tylko o szkoły, ale również o korepetycje językowe i samokształcenie. Języka obcego nie da się nauczyć za dużo. Warto pamiętać, że tylko nieliczne osoby biegle posługujące się językiem obcym zostają tłumaczami.

Co ważne także, oprócz świetnej znajomości angielskiego, kandydat na tłumacza języka angielskiego powinien być również biegły w języku polskim. Wiedza z gramatyki, stylistyki i edytorstwa jest ogromnie pomocna przy przekładzie na każdy język obcy. Warto wiedzieć, że rola języka ojczystego w pracy tłumacza jest większa niż można by sądzić. Tłumacz przekładając myśli innego autora powinien wszak wiedzieć w którym miejscu postawić znak interpunkcyjny czy wielką literę. Jeśli będzie miał tę wiedzę w języku ojczystym, płynnie przełoży ją do języka obcego.

Oprócz biegłej znajomości języka angielskiego, w pracy tłumacza niezbędna jest praktyka. Każde biuro tłumaczeń zatrudniające tłumacza jako jeden z pierwszych warunków podjęcia współpracy wymaga praktyki. Trudno przecież wyobrazić sobie tłumacza, który swą pracę opiera wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Studia dają dużą wiedzę, jednak chcąc tłumaczyć trzeba nieustannie poszerzać wiedzę na temat kultury angielskiej.

Warto pamiętać także, że praca tłumacza jest trudna i wymagająca. Tłumacz tak naprawdę uczy się przez całe życie. Zgodnie z przysłowiem – trening czyni mistrza. Idealnie pasuje to stwierdzenie do zawodu tłumacza. Aby być dobrym w tym zawodzie należy nieustannie tłumaczyć. Dzięki praktyce tłumacz doskonali swój warsztat pracy i zdobywa niezbędne doświadczenie. Kiedy można uznać, że tłumacz jest dobry? Jeśli wykonuje dziesiątki zleceń. Zlecenia to fantastyczna praktyka dla tłumacza.

Jeśli tłumacz jest dopiero na początku swej kariery i chce zdobyć praktykę, dobrym rozwiązaniem jest wolontariat tłumaczeniowy albo praktyki w biurze tłumaczeń. Dobrych adeptów sztuki translatorskiej renomowane agencje tłumaczeniowe poszukują zawsze.

Pamiętajmy, że praca tłumacza nie jest dla każdego. To zawód wymagający ogromnej cierpliwości i precyzji. Najmniejszy błąd może mieć bowiem znamienne konsekwencje.

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego? Czy każdy może być tłumaczem przysięgłym?

Wymagania dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka angielskiego są ogromne. Przede wszystkim warto wiedzieć, że zawód tłumacza przysięgłego jest w Polsce zawodem regulowanym. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, kandydat musi zdać egzamin państwowy. Wytyczne dotyczące wymagań znajdują się na tronie Ministerstwa Sprawiedliwości i należy spełnić je wszystkie, aby przystąpić do egzaminu. Przede wszystkim należy ukończyć studia wyższe i posiadać biegłe umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Egzamin odbywa się dwuetapowo. Pierwszą częścią jest egzamin pisemny. Podczas niego kandydat musi wykonać przekład tekstów prawniczych. Najczęściej są to dokumenty sądowe, pisma urzędowe. Specjalistyczna wiedza z zakresu prawa jest tu absolutnie niezbędna. Druga część egzaminu to tłumaczenie ustne. Kandydat musi wykazać się umiejętnościami tłumaczenia ze słuchu oraz z otrzymanego tekstu. Egzamin jest naprawdę trudny, tym bardziej, że część pisemną należy wykonać odręcznie. Nadal nie można korzystać z komputerów na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Praca w zawodzie tłumacza przysięgłego wymaga nieustannej pracy i doskonalenia warsztatu. To również ogromnie odpowiedzialny zawód. Za błąd w tłumaczeniu odpowiada sam tłumacz przysięgły. Skutkiem pomyłki w przekładzie może być nawet wydalenie z zawodu. Tłumacz przysięgły odpowiada przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. To ona ocenia pracę w zawodzie danego tłumacza i poprawność administracyjną prowadzenia ksiąg.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kształcenie wpisane jest na stałe w zawód tłumacza przysięgłego. Od niego wymaga się także bezstronności i staranności przy wykonywaniu obowiązków. Jest to zawód zaufania publicznego, podobnie jak notariusz. Na osobie wykonującej ten zawód spoczywa ogromny ciężar obowiązków zawodowych. Ale praca tłumacza przysięgłego to także niezwykle prestiżowy zawód. Wciąż poszukiwani są kandydaci, którzy będą spełniać ogromne wymagania stawiane w tym zawodzie.

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego. Różnice w pracy tłumacza przysięgłego i zwykłego

Zarówno tłumacz zwykły jak i przysięgły musi doskonale znać język obcy. Praca tłumacza wymaga nie tylko biegłej znajomości terminologii, ale także doświadczenia i umiejętności korzystania z wiedzy. Każde tłumaczenie czy to zwykłe, czy przysięgłe musi być wykonane rzetelnie i starannie. Jednak to na tłumaczu przysięgłym spoczywa odpowiedzialność za przekład. Wynika to ze specyfiki zawodu oraz jego powagi Tłumacz przysięgły każdy przekład potwierdza imienną pieczęcią urzędową. To ona stanowi gwarancję rzetelności tłumaczenia. Każde tłumaczenie przysięgłe wpisywane jest także do repertorium tłumacza przysięgłego. Żaden dokument tłumaczony nie pozostaje bez śladu, bo ma nadany numer odpowiadający wpisowi do repertorium. Przy tłumaczeniach zwykłych tego nie ma.

Kolejną różnicą pomiędzy pracą tłumacza zwykłego i przysięgłego jest, że ten ostatni może wykonać każde tłumaczenie Nie tylko uwierzytelnione. Tłumacz zwykły natomiast wyłącznie te, które nie muszą być sygnowane urzędową pieczęcią. Nie może wykonywać tłumaczeń przysięgłych, bo nie ma ku temu uprawnień.

Jak widać, w Polsce dość łatwo można zostać tłumaczem języka angielskiego. Wyjątkiem jest tylko praca w charakterze tłumacza przysięgłego. Bez względu na to czy wybierzemy ścieżkę kariery tłumacza zwykłego czy przysięgłego, będzie to trafny wybór. Zawód tłumacza to praca ekscytująca i rozwijająca. Stała praca z językiem obcym poszerza nasze horyzonty, doskonali umiejętności już zdobyte i kształtuje charakter. Jeśli marzysz o pracy rozwijającej i niebanalnej, koniecznie zostań tłumaczem języka angielskiego.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]