jak tłumaczyć angielskie umowy
Praca tłumacza

Jak tłumaczyć angielskie umowy?

Dziś, w dobie globalizacji i otwartych rynków, międzynarodowa wymiana handlowa to codzienność. Dynamicznie rozwijające się rynki zagraniczne oraz wymiana towarów i usług realizowane są na podstawie umów handlowych. Nie tylko dotyczy to dużych koncernów i firm, ale także nas, zwykłych ludzi. Dzięki dzisiejszym otwartym granicom możemy swobodnie podróżować, osiedlać się poza granicami kraju i tam pracować. Każda międzynarodowa wymiana handlowa zaś realizowana jest w oparciu o umowę handlową. To na przykład umowa kupna -sprzedaży auta prowadzonego z zagranicy jak i kontrakt handlowy zawarty pomiędzy dużymi firmami.

Z uwagi na barierę językową, takie umowy wymagają z kolei opracowania i profesjonalnego przetłumaczenia przez doświadczonego tłumacza. Najczęściej w biurach tłumaczeń realizowane są przekłady umów z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Wynika to przede wszystkim z tego, że język ten uznawany jest za międzynarodowy język biznesu. Zatem, jak tłumaczyć angielskie umowy? Komu powierzyć przekład dokumentu, aby mieć pewność prawidłowego przekładu?

Jak tłumaczyć angielskie umowy – jakie umowy są najczęściej tłumaczone?

Bez wątpienia tłumaczenie umów angielskich to jedne z najczęściej spotykanych zleceń w biurach tłumaczeń. Najczęściej tłumaczone są umowy o pracę, dokumentacja samochodowa i pracownicza. Ale to nie jedyne umowy realizowane w ramach usług tłumaczeniowych. Do równie często zlecanych do tłumaczenia umów i dokumentów angielskich należą także umowy najmu, umowy zlecenia czy o dzieło. Ale to nadal nie wszystkie rodzaje umów, które najczęściej zlecamy. To także tak poważne dokumenty jak umowy o współpracę, kontraktacji, o poufności, dystrybucji czy leasingu. Ale to wciąż nie wszystko. Ogromna dynamika rozwoju gospodarczego sprawia, że wciąż w obrocie pojawiają się nowe typy umów angielskich. Jak chociażby funkcjonująca od niedawna umowa o przetwarzaniu danych osobowych. Obszar tłumaczeń obejmujący pojęcie umów angielskich jest naprawdę imponujący.

Jak tłumaczyć angielskie umowy – specyfika treści

Warto wiedzieć, że tłumaczenia umów angielskich to ogromne wyzwanie dla tłumacza. Wynika to w głównej mierze ze skomplikowanej terminologii prawniczej stosowanej w tego typu dokumentach. Należy bowiem wiedzieć, że tłumaczenia umów to rodzaj tłumaczeń prawniczych. Charakterystyczne dla tej dziedziny pojęcia muszą być dokładnie odczytane, zrozumiane i przełożone przez tłumacza do języka docelowego.

W procesie tłumaczenia szczególną uwagę należy poświęcić spójności terminologii, precyzyjności i dokładności przekładu. Tu tłumacz nie może pozwolić sobie na dowolność interpretacyjną. Każde pojęcie z języka źródłowego powinno być odwzorowane zgodnie ze wzorcem do języka docelowego. Równowaga terminologii pomiędzy dwoma systemami prawnymi jest tu szczególnie istotna. W tłumaczeniu należy też uwzględnić realia prawne kraju, w którym tłumaczony dokument będzie funkcjonował. Na tłumaczu prawniczym spoczywa ogromna odpowiedzialność za stworzony przekład. Dlatego chcąc przetłumaczyć angielski kontrakt nie powinno się go powierzać osobom przypadkowym. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tłumaczenia umów handlowych do profesjonalnego biura tłumaczeń angielskich. Wówczas jedynie będziemy mieć pewność najwyższej jakości tłumaczenia.

Jak tłumaczyć angielskie umowy – rodzaje tłumaczeń

Czy tłumaczenia umów angielskich powinny być wykonywane przez tłumacza przysięgłego? Zasadniczo nie ma takiej konieczności. Warto jednak wiedzieć, że umowa to zapis woli dwóch stron. W przypadku np. umowy sprzedaży to określone prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego. Od zachowania równowagi stron umowy zależeć może jej prawidłowe funkcjonowanie w obrocie prawnym. Prawidłowe czyli takie, aby każda ze stron miała sprawiedliwy podział praw i obowiązków. Jeśli więc umowa budzi jakiejkolwiek wątpliwości co do prawidłowości, warto jej tłumaczenie powierzyć tłumaczowi przysięgłemu. To on najlepiej zna zasady prawa angielskiego i polskiego. Będzie mógł także obiektywnie ocenić wartość prawną takiego dokumentu.

Bez wątpienia przekład umowy jako tłumaczenie specjalistyczne należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi. Ekspert, zajmujący się na co dzień tak trudnym przekładem najlepiej rozpozna i zrozumie zawiłości prawne dokumentu. Dobre biuro tłumaczeń zawsze powierza przekład najbardziej doświadczonym tłumaczom z którymi współpracuje. Analiza treści umowy, zbadanie jej specyfiki przez agencję tłumaczeniową sprawi, że przekład zrealizuje najlepszy znawca dziedziny prawa. Co ważne, takie profesjonalne biura tłumaczeń są także gwarancją rzetelności tłumaczenia tekstów z języka obcego na polski i odwrotnie. Profesjonalne tłumaczenia mają ogromną wartość. Od nich często zależy powodzenie i poprawna jej realizacja w praktyce.

Jak tłumaczyć angielskie umowy – tłumaczenie profesjonalne

Żaden tłumacz nie może realizować tłumaczeń w oderwaniu od zasad. Bez nich nie możemy mówić w ogóle o poprawnym tłumaczeniu. Zatem, każdy lingwista, zajmujący się przekładem prawniczym – bo takie właśnie są tłumaczenia angielskich umów – powinien znać i stosować odpowiednie strategie tłumaczeniowe. Bez wątpienia fachowa literatura stanowi najlepszą bazę wiedzy tłumacza. Dlatego każdy tłumacz doskonaląc swe umiejętności korzysta z fachowych publikacji.

Jedną z nich, jest książka prof. dr. hab. Leszka Berezowskiego “Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?”. Jej autor to wybitny językoznawca i tłumacz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. To jedna z najbardziej cenionych w środowisku tłumaczy publikacji. Książka stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawa oraz wprowadza podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Publikacja stanowi praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy na co dzień stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. Autor bardzo przystępnym językiem omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące tłumaczenia umów angielskich. Znajdziemy w niej szereg autentycznych przykładów oraz interpretacje całych zwrotów stosowanych w angielskich umowach. Świetnie przedstawiono w niej także anglosaskie zwyczaje, pojęcia oraz instytucje i tradycje kryjące się pod konkretnymi terminami.

Znajduje się w niej szczegółowo omówiona terminologia prawnicza występująca w umowach oraz mnóstwo zagadnień gramatycznych. Te ostatnie są niezwykle istotne. Warto bowiem wiedzieć, że angielski język prawa jest niezwykle specyficzny. Występują w nim konstrukcje gramatyczne, których nie spotkamy we współczesnym angielskim. Wynika to w głównej mierze z angielskiego przywiązania do tradycji. W angielskich umowach znajdziemy pojęcia wręcz archaiczne, które wyszły już z powszechnego użycia. Jednak nadal funkcjonują w angielskim prawie i dokumentach. I nic nie wskazuje na to, aby skostniały system prawa angielskiego miał w najbliższym czasie się zmienić. Stosowanie starych zasad, reguł i pojęć jest w angielskich umowach jednym z największych wyzwań dla tłumacza. Stąd tłumaczenie angielskich umów na język polski jest tak trudne. Okazuje się bowiem, że sama znajomość języka angielskiego nie wystarczy, aby poprawnie rozumieć i tłumaczyć angielskie umowy. Tym bardziej, że wielu pojęć prawnych nie znajdziemy w standardowym słowniku polsko – angielskim i angielsko – polskim. Dlatego każde tłumaczenie powinno być konkretnie osadzone w regułach językowych i kontekście kulturowym.

Jak widać, na pytanie jak tłumaczyć angielskie umowy może być tylko jedna odpowiedź: profesjonalnie. Tłumaczenia angielskich umów i dokumentów to zadanie dla wybitnych specjalistów. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga bowiem doskonałej orientacji w stosowanej w tej dziedzinie terminologii. Jedną z najważniejszych kwestii jest tu zachowanie spójności terminologicznej oraz precyzyjnego oddania charakteru dokumentu. Dlatego tłumaczenia z angielskiego na język polski czy z polskiego na język angielski tych dokumentów należy wyłącznie powierzać profesjonalistom. Tego typu tłumaczenia na język angielski lub polski zawierają pojęcia konkretnie związane z daną branżą. Dlatego nie można ich zastąpić powszechnie stosowanym słownictwem. Doświadczony tłumacz doskonale zna te zasady. I stosuje je w procesie przekładu angielskich umów i dokumentów. Dzięki temu mamy pewność, że powierzony ekspertowi dokument będzie przetłumaczony poprawnie i rzetelnie. Tym bardziej, że umowa zostanie również przeanalizowana prawnie, jeśli powierzymy jej tłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu.

Bez wątpienia od jakości przekładu angielskiej umowy zależy jej byt prawny. Jak ważna jest to kwestia na tle jej realizacji, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Stąd jeśli chcemy wiedzieć jak tłumaczyć angielskie umowy, nie ma wątpliwości, kto powinien je wykonać. Tylko doświadczony tłumacz i biuro tłumaczeń, które wykonuje tłumaczenia na najwyższym poziomie merytorycznym.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]