Praca tłumacza

Jak napisać CV w języku angielskim?

Wielu Polaków poszukuje pracy za granicą i przeszukuje internet, aby dowiedzieć się jak napisać CV w języku angielskim. CV czyli skrót od łacińskiego Curriculum Vitae. W tłumaczeniu oznacza „bieg życia”. Przenosząc kontekst znaczeniowy – życiorys zawodowy. To właśnie ten dokument jako pierwszy rozpoczyna znajomość na linii pracodawca-pracownik.

Nie tylko dane osobowe powinny zawrzeć się w CV, imię i nazwisko to za mało, aby rekruter zechciał sprawdzić naszą kandydaturę. Aby rozpocząć pisać CV w języku angielskim, należy przemyśleć kilka aspektów, które są kluczowe i szczególnie ważne dla potencjalnego pracodawcy.

Ubiegający się o pracę, okazują referencje, które dodatkowo zwiększają szanse na zdobycie posady. Również, gdy pracodawca jest zagraniczny i wymaga CV w języku innym niż polski. Warto wiedzieć, jak napisać CV w języku angielskim. Wtedy ten proces stanie się łatwiejszy, a szanse na zdobycie pracy wzrosną.

Czym różni się angielskie CV od polskiego CV?

Zapewne wiele osób, które chcą wiedzieć jak napisać CV w języku angielskim, zastanawia się nad dosłownym przetłumaczeniem swojego CV w języku polskim.

Nie jest to dobra metoda. Aplikując u angielskiego pracodawcy, należy sobie zdawać sprawę, że ma on inne wymagania do CV, niż te zawarte w polskich realiach.

O ile polskie CV musi zawierać pełny adres kandydata, angielskie CV zadowoli się imieniem, nazwiskiem, adres mailowym i numerem telefonu. Te tzw. personal data, czyli dane osobowe pomijają adres, stan cywilny, zdjęcie i płeć.

Skąd taka skromna prezentacja samej osoby kandydata? Angielscy pracodawcy chcą uniknąć posądzenia o dyskryminację na tle płciowym. Nie chcą też, aby ich podświadomość sugerowała im kogo wybrać lub odrzucić patrząc na zdjęcie. Podchodzą do procesu rekrutacji odpowiedzialnie i jej jedynym celem jest pozyskanie jak najlepszego pracownika.

W CV w języku polskim, kładzie się nacisk na edukację i bardzo wyróżnia się jej przebieg. Zwraca się uwagę na chronologiczność szkół i uczelni. Czy należy zamieszczać te informacje w angielskim CV? Warto czytać dalej, aby znaleźć informacje czy profesjonalne CV po angielsku również zapatruje się na ukończone szkoły tak, jak CV przygotowane w języku polskim.

Angielskie CV różni się zawartością

Co zawarte jest w angielskim CV? Jak napisać CV w języku angielskim? Na te pytania odpowiada poniższa lista punktów obowiązkowych w angielskich CV:

 

 • Dane kontaktowe. W przeciwieństwie do polskiego CV, angielskie ograniczy się do kilku informacji osobistych. Imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Czasem dodaje się wyuczony zawód np. computer specialist Nie należy dodawać swojego zdjęcia, zapisywać płci, podawać pełnego adresu ujawniać stan cywilny. Bardzo często rekruterzy, aby uniknąć posądzenia o dyskryminację, nie zaczną nawet rozpatrywać kandydatury, jeśli w CV pojawi się np. zdjęcie.

 

 • Podsumowanie zawodowe. Znajduje się zaraz po danych kontaktowych. W Polsce praktycznie nie istnieje jeszcze praktyka, która nakazywałaby wpisywanie w CV podsumowania. A zwrócić uwagę należy, że to na prawdę dobry patent na zwiększenie swoich szans. W angielskim CV wyróżnia się 2 typy podsumowań: Career Summary oraz Career Objective. W pierwszym podsumowaniu wyróżnia się osiągnięcia kandydata oraz umiejętności, które odpowiadają na wymagania pracodawcy. Z drugiego przypadku skorzystać mogą osoby bez doświadczenia zawodowego np. studenci. Skupić wtedy należy się na celach, które zmotywowały do złożenia CV.

 

 • Umiejętności, czyli Skills lub Key Skills. Aby stworzyć dobre CV w języku angielskim, trzeba wiedzieć, że umiejętności dla angielskiego pracodawcy liczą się bardziej niż edukacja. W tej części CV powinny się znaleźć zarówno umiejętności twarde i miękkie. . Twarde, czyli umiejętności mierzalne, często poparte certyfikatem lub zaświadczeniem o ukończeniu danego kursy, to np. znajomość programów modelowania 3D – ang. Knowledge of 3D modeling programs. Do miękkich, czyli zdolności osobistych i interpersonalnych, zaliczyć można np. zdolności perswazyjne – ang. persuasive skills.

 

 • Doświadczenie w anglojęzycznym CV to Work Experience. Należy zamieścić tu kolejno: stanowisko, nazwę i adres firmy oraz okres pracy (w formacie od miesiąc i rok do miesiąc i rok). W kilku punktach powinno wymienić się najważniejsze obowiązki. Key Achievements to często dopisywany punkt w tej części. Ukazuje osiągnięcia na danym stanowisku, które zasługują na wyróżnienie, np. Przekroczenie sprzedaży o 15% zwiększając zyski firmy o 2 mln $ niż było planowane (ang. Exceeded sales by 15%, increasing sales by $ 2 million than planned)

 

 • Edukacja, czyli Education. Angielskie CV wymaga, aby podać w określonym porządku: rok ukończenia szkoły/uczelni, stopień naukowy i nazwę uczelni.

 

 • ReferencjeReferences. Dzisiaj staje się to standardem nie tylko za granicą. Także w Polsce referencje coraz powszechniej staja się dodatkowym atutem na rzecz kandydata. Można je załączyć razem z CV, gdy ich tekst jest krótki i zwięzły. Jednak, gdy w posiadaniu aplikanta jest bogaty wachlarz referencji ze względu na ogromne doświadczenie, wystarczy poinformować o tym selekcjonera. Można po prostu umieścić zdanie References available upon request, czyli Referencje dostępne na żądanie.

 

 • Klauzula o ochronie danych osobowych (GDPR consent statement). I tu jest zagwozdka. Wzory CV po angielsku bardzo często umieszczają klauzulę. Jednak wskazana jest tylko w przypadku, gdy CV w języku angielskim, rozpatrywane jest w Polsce. Angielscy pracodawcy nie wymagają klauzuli o ochronie danych osobowych. w razie konieczności zastosowania, należy posłużyć się szablonem:

I hereby consent to my personal data being processed by [nazwa firmy] for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number [numer referencyjny ogłoszenia o pracę].

 

Jak powinno nazwać się CV po angielsku – CV czy może resume?

Jak napisać CV w języku angielskim? A może CV to wcale nie CV tylko resume? Wiele osób otwiera wyszukiwarkę Google i wpisuje „difference betwen CV and resume”. Czy faktycznie istnieje jakaś różnica? Odpowiedź poniżej.

CV to nic innego jak resume. Stosowanie nazewnictwa jest zależne od kraju. Polska używa nazwy Curriculum Vitae, skrótu CV lub C.V. To samo tyczy się Wielkiej Brytanii. Nazwa stosowana jest taka sama, mimo różnic w samej zawartości CV.

Nazwy resume używa się głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Australia stosuje obie nazwy jako równoznaczne.

Resume w znaczeniu amerykańskim to nie to samo co CV w znaczeniu brytyjskim. Te życiorysy zawodowe różnią się między sobą.

CV jest chronologiczne i zawiera kilka sekcji, przez co jest rozbudowane. Zajmuje często więcej niż jedna stronę.

Resume jest zwięzłe. Zazwyczaj jedna strona. Poza danymi kontaktowymi, skupia się na opisie doświadczenia i umiejętności. Dopasowuje się je pod konkretne stanowisko. Ma na celu wyróżnić kandydata pośród innych.

Można uznać, że CV jest bardziej ogólną wersją nakreślającą osobę, a resume szczegółowo skupia się na konkretnych aspektach pod konkretne stanowisko.

Jak napisać CV po angielsku – lista najczęściej popełnianych błędów

 

Do tego, aby wiedzieć jak napisać CV w języku angielskim, nie jest potrzebna szczególnie tajemna wiedza. Pomocny może być kreator CV czy też szablon twojego CV. Wiele z nich można odnaleźć w Google. Warto pamiętać, że skuteczne CV otrzymamy, gdy zlecimy jego napisanie w biurze tłumaczeń.

Źle napisane CV może zaważyć na naszej karierze. Nawet korzystając z dobrej jakości szablonów, powinno się skupić nad treścią, aby uniknąć błędów.

Jak pokazują badania portalu jobscan, 98% największych firm stosuje systemy ATS – applikant tracking systems. Są to systemy do zarządzania bazą kandydatów w procesach rekrutacyjnych. Z listy firm „500 Forbes’a” każda! stosuje te oprogramowania.

Dlatego warto wiedzieć jakich błędów unikać, aby nie odpaść przedwcześnie. Odrzucić kandydaturę może program ATS, ale także człowiek-rekruter, gdy w CV znajda się błędy takie jak:

 • przetłumaczone są nazwy miejscowości lub firm np. Łódź zapisana jako Boat.
 • nieprzetłumaczone nazwy szkół/uczelni.
 • używanie skrótów, np. zamiast United Kingdom użyto UK – świadczy to o niestaranności.
 • tłumaczenie dosłowne przy użyciu translatora. Jest to absolutnie karygodne.
 • błędy gramatyczne i językowe – dla pewności warto podesłać CV do korekty. Można zaangażować przyjaciół lub zlecić sprawdzenie w biurze tłumaczeń.

 

Dobrze napisane CV w języku angielskim, to pierwszy krok do nowej pracy. Dobre przygotowanie, świadomość wymagań i estetyka CV przekłada się na zwiększone szanse u potencjalnego pracodawcy.

 

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]