Edukacja

Egzamin CAE – jak się do niego przygotować?

CAE- jak się uczyć, żeby się dało nauczyć?

Aby dowiedzieć się jak się uczyć, żeby zdać, trzeba najpierw wiedzieć, do czego konkretnie się uczymy. Oczywiście, jeśli czytasz te słowa, to pewnie masz podstawowe wiadomości o egzaminie CAE i wydaje ci się, że skoro już to wiesz to odhaczone, idziemy dalej, powiedzcie mi coś co sprawi, że się nauczę. Nie ma tak prosto. Najpierw trzeba przeanalizować dokładnie co to za egzamin, bo w tym ukryte jest całe sedno problemu. Sposób przygotowywania się do egzaminu powinien być całkowicie uzależniony od jego formy. Mimo tego, że zasadniczo chodzi o znajomość języka, to jednak w rzeczywistości to zdany egzamin gwarantuje nam otwarcie wielu drzwi, nie sama znajomość języka.

Na czym polega egzamin CAE?

Zasadniczo egzamin CAE ma sprawdzać i potwierdzać zdolność danej osoby do sprawnego posługiwania się językiem angielskim w pracy, pozostającej w środowisku anglojęzycznym. Egzamin ma udowodnić, iż osoba go zdająca dysponuje szerokim zakresem słów w języku angielskim i potrafi się niemi swobodnie posługiwać, dopasowując do odbiorcy. Co więcej osoba otrzymująca certyfikat CAE powinna także bez problemów wyrażać swoje sady i opinie, a także rozumieć skomplikowane teksty, np. z zakresu prawa.

Egzamin ma sprawdzić całokształt naszej wiedzy i umiejętności, a więc nic dziwnego, że bada nie tylko umiejętności pisania, ale i mówienia czy słuchania ze zrozumieniem. Zasadniczo CAE egzamin składa się z czterech części, które z kolei dzielą się także wewnętrznie na mniejsze partie. Części składowe CAE:

 • czytanie ze zrozumieniem- składa się z 8 osobnych części, na które zbiera się aż 56 pytań; ćwiczenia obejmują uzupełnianie luk w tekstach, parafrazowania wyrazów, pytania z wielokrotnym wyborem, dopasowywania pytań do tekstów. W trakcie wypełniania zadań pojawiają się teksty czasopism, książek, pozycji popularno-naukowych czy artykułów internetowych;

 • pisanie- składa się na nią dwa osobne elementy; pierwszy to stworzenie eseju opartego o treść tekstu wejściowego (może to być ulotka, ogłoszenie, formalny lub nieformalny list czy jakiś artykuł), drugi element to stworzenie pisma, wniosku, sprawozdania lub opinii (do wyboru);

 • słuchanie- zawiera 30 pytań, na które odpowiedzi uzyskuje się w trakcie słuchania monologu, kilku krótkich fragmentów, wywiadu lub dyskusji. Nagrania mogą mieć formę rozmów, wywiadów, audycji radiowych oraz wystąpień publicznych;

 • mówienie- przeprowadzane pomiędzy dwoma egzaminatorami i dwoma kandydatami, przy czym tylko jeden egzaminator jest czynnym uczestnikiem rozmowy. Całość dzieli się na cztery osobne części, gdzie pierwsza to krótka wymiana zdań, druga to dyskusja na temat wybranego zestawu zdjęć, trzecia to omówienie zadań przypisanych do zdjęć, a czwarta to ich wypełnienie;

Egzamin CAE może być przeprowadzany w formie papierowej bądź komputerowej (część pisemna).

Czytanie ze zrozumieniem, pisanie i słuchanie odbywa się jednego dnia, zaś mówienie, musi być przeprowadzone w innym terminie, zwykle na drugi dzień.

CAE egzamin ocenia:

 • treść stworzonych form pisemnych;

 • osiągnięcia komunikacyjne;

 • organizacja całości treści;

 • używany język;

 • rozumienie konkretnych informacji, poglądów czy postaw;

 • poprawna wymowa i intonacja;

 • inicjowanie i utrzymywanie dyskusji;

 • umiejętność organizowania myśli;

 • wykorzystywanie odpowiedniej gramatyki i słownictwa w dyskusji.

Wiedząc, co podlega ocenie i jakie zadania będą czekały na osobę, która podejdzie do egzaminu, można już powoli stworzyć schemat umożliwiający pełne przygotowanie do zdania tego trudnego testu. Co więc można zrobić, aby jak najpełniej przygotować się do CAE i aby egzamin był zdany z bardzo dobrym wynikiem? Oto kilka rad:

 • otaczaj się językiem angielskim; słuchaj, czytaj, oglądaj; niech angielski wyziera z każdego urządzenia czy to telewizor z kanałami nastawionymi przede wszystkim na BBC czy laptop, na którym oglądasz filmy bez lektora. Język angielski powinien stać się dla ciebie czymś oczywistym i codziennym, czymś, co cały czas kołacze w twojej głowie. Dzięki temu, z czasem pewne sformułowania czy poprawne zasady gramatyczne zostaną przyswojone niejako mimochodem, staną się oczywistością, a wybór np. w pierwszej części słów do uzupełnienia w tekście, będzie praktycznie podświadomym wyborem;

 • prześledź dokładnie typy zadań jakie pojawiają się na egzaminie; poczytaj, poobserwuj, rozwiązuj stare wersje egzaminów; obeznanie się z samym typem zadań pozwala na to, iż na CAE, zaoszczędzimy sporo czasu, nie zastanawiając się nad formą pytań, egzamin może nas zaskoczyć, ale nie typem zadań;

 • przygotuj sobie gotowce; w CAE egzaminach z poprzednich lat daje się zauważyć pewien, powtarzający się schemat, wykorzystania podobnych sytuacji czy motywów zadań. Wystarczy więc przygotować i zapamiętać pewne wyrażenia i zwroty, które znacznie ułatwią nam nie tylko część pisemną ale i ustną- kiedy to będziemy mieli kilka pewnych elementów do wykorzystania;

 • rozbuduj słownictwo; egzamin to nie tylko gramatyka, CAE sprawdza oczywiście twoją znajomość gramatyki, ale to przede wszystkim słowa są częścią składową egzaminu. Duży i bogaty zasób słów będzie plusem, a fakt, iż nie będziemy musieli usilnie szukać w głowie potrzebnego słowa, czy próbować określić jakiś przedmiot pięcioma innymi na pewno wpłynie na korzyść naszej wypowiedzi.

 • nie zaniedbuj gramatyki, zwracaj uwagę na to jak piszesz, osłuchanie się z językiem to jedno, ale znajomość zasad gramatycznych to drugie. Wszystkie zadania, które robisz wykonuj uważnie i zawsze sprawdzaj je wraz z gotowymi rozwiązaniami; jeśli wykonujesz stare egzaminy CAE, zawsze wykorzystuj klucz, nigdy nie ufaj temu, iż w 100% wiesz, że zrobiłeś dobrze.

Aby przygotować się w naprawdę rzetelny sposób do egzaminu CAE, trzeba poświęcić na to przynajmniej 900 godzin nauki języka angielskiego. Sam egzamin CAE trwa ponad 3 godziny (dokładnie 3 godziny 55 minut), ale rozłożony jest na 2 dni.

Co nam daje zdany egzamin CAE:

 • jest honorowany przez polski MEN, czyli fakt, iż znajduje się na liście certyfikatów językowych osoby, go zdające są zwolnione z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;

 • uznaje się jako rzetelną dokumentacje umiejętności językowych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek na całym świecie;

 • egzamin ten honoruje się w przemyśle, handlu i innego typu instytucjach w Polsce, Europie i na świecie;

 • ponad 4000 instytucji edukacyjnych i firm deklaruje, iż uznaje CAE, jako egzamin odpowiedni dla ich pracowników;

 • pozwala na rozpoczęcie pracy w firmach działających w krajach anglojęzycznych;

 • poświadcza kwalifikacje językowe odpowiadające tym oczekiwanym od studentów licencjackich;

 • wykorzystuje się go podczas procesu starania się o wizę studencką w Australii (dla obywateli Polski) oraz o wizę studencką w Wielkiej Brytanii (dla obywateli spoza Unii Europejskiej);

 • wykorzystuje się go podczas procesu rekrutacyjnego na uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii;

 • w Polsce jego uzyskanie zwalania z egzaminów językowych na uczelniach wyższych;

 • umożliwia branie udziału w wymianie międzyuczelnianej i programach typu ERASMUS;

 • dodaje dodatkowe70 punktów UCAS Tariff;

 • uznaje go polski MSZ, jako potwierdzenie umiejętności językowych- konieczne do uzyskanie stopnia dyplomatycznego;

 • wraz z wykształceniem pedagogicznym, możliwa jest, dzięki niemu, nauka języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich w Polsce.

Odpowiednie przygotowanie do egzaminu pozwala na posługiwanie się językiem angielskim samodzielnie oraz niezależnie, a także biegle. Co w skrócie oznacza, iż jestes przygotowany gdy:

 • potrafisz zrozumieć różnorodne, obszerne i dość wymagające teksty;

 • potrafisz wychwytać nie tylko sens całej wypowiedzi, ale także ukryte podteksty czy samo nastawienie i opinie autora;

 • potrafisz płynnie i swobodnie wypowiedzieć się w każdej sytuacji, nawet gdy nie jesteś zorientowany w temacie rozmowy;

 • potrafisz szybko reagować, dobierać odpowiednie słowa i wyszukiwać adekwatne słowa;

 • potrafisz skonstruować przejrzyste wypowiedzi, poprawne pod względem stylistycznym;

 • używasz odpowiednich reguł gramatycznych;

 • wykorzystujesz zaawansowane narzędzia językowe

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]